MENU
Aula_close Layer 1

Faseinddelt skole

I 2007 valgte Tårnby Kommune at indføre faseinddeling på skolerne ud fra tanken om at:

  • Undervisningen får bedre vilkår for at rette sig mod den enkelte elevs faglige og sociale udviklingstrin, når eleverne inddeles i tre faser med hver sit team af lærere

  • Teamsamarbejdet styrkes, og en fleksibel planlægning af undervisningen lettes. Dette giver mulighed for at holddele og undervisningsdifferentiere til gavn for både ressourcesvage og –stærke elever

  • En aldersspecialisering, der knytter læreren til de yngre klassetrin eller de ældre klassetrin, sigter mod at udnytte faglige og pædagogiske erfaringer i forhold til elevernes udviklingstrin

Pilegårdsskolen er inddelt i 3 faser: Indskoling, mellemtrin og udskoling. I hver fase er der mellem 3 og 4 blokteam. Hvert blokteam består af 3 til 4 klasser.  

Den enkelte lærer er med i netop et blokteam og har så vidt muligt alle sine timer inden for dette blokteam. Man kan dog være ”sommerfugl” i et andet team, hvis lærerne her mangler den nødvendige faglige viden for at kunne undervise i et fag.

Lærerne følger klasserne med naturlig oprykning frem til hver faseovergang. Her tages der stilling til hvilke lærere, der fortsætter i teamet. Hver lærer definerer sig i forhold til faserne (indskoling, mellemtrin og udskoling) og specialiserer sig i yngre (0.-6. klasse) eller ældre (4.-9. klasse) elever.

Klasserne følges som en blok fra 0./1. klasse til 5./6. klasse, men der kan være lærere, der er gået fra og nye kommet til ved overgangen til mellemtrinnet. Ved overgangen til udskolingen tages der stilling til, hvordan de fem 6. klasser bedst fordeles i de fire udskolingsteam. Afgørende for placeringen er sammensætningen af klassernes og læreres faglige, personlige og sociale kompetencer.