MENU
Aula_close Layer 1

Prøver og test

Nationale test

Alle elever i folkeskolen skal gennem deres skolegang gennemføre 10 nationale test. De ti test er i forskellige fag, de er placeret på forskellige klassetrin og varer som udgangspunkt 45 minutter.

De nationale test er et evalueringsværktøj, der sammen med andre værktøjer kan give et billede af elevens faglige standpunkt inden for udvalgte områder af fagene og dermed bruges i den fortsatte planlægning af undervisningen for at sikre, at alle elever lærer mest muligt.

På Pilegårdsskolen afvikler vi nationale test ad to omgange: de ”frivillige test” gør vi obligatoriske i fagene dansk og matematik, de gennemføres i efteråret. Og samtlige obligatoriske nationale test gennemføres i foråret.

Da nationale test er obligatoriske, skal elever, der ikke har gennemført en planlagt national test, til test på ny inden sommerferien.

9.kl. eksaminer

Elever i folkeskolen skal i 9.klasse til 9.kl. eksaminer, såvel skriftlige som mundtlige, der alle er obligatoriske. De skriftlige eksaminer er placeret i starten af maj, mundtlige eksaminer finder sted i juni.

Interne prøver

På Pilegårdsskolen oplever vi hvert år, at det er udbytterigt for vores 9.klasseelever, at de får indblik i og erfaringer med, hvordan skriftlige 9.klasseeksaminer forløber, inden det ”gælder” i maj.

Alle elever i 9.kl. skal derfor til intern prøve ("terminsprøve") i skriftlig fremstilling (stil) i dansk hhv. intern prøve i skriftlig matematik.

Når vi afvikler de interne prøver, så følger vi reglerne, som gælder i maj, herunder reglerne omkring  tilladte hjælpemidler, fremmøde, elevadfærd i prøvelokalet, tilladt brug af internettet - og selve prøveforløbet i faget.

Læs bekendtgørelse om prøver

Dokumenter