MENU
Aula_close Layer 1

Øvrige

Talehørelærer

Lise Mortensen
Mobil: 30 76 03 82

UU-vejleder

Anne Daugbjerg
Mobil: 30 76 06 68

Forebyggende socialrådgiver

Nønne Thyme Falck
Mobil: 40 14 69 99

På Pilegårdsskolen er der også tilknyttet en forebyggende socialrådgiver. Her kan elever, forældre og ansatte henvende sig om en bekymring eller en problemstilling vedrørende et barn, en ung eller en familie.

Den forbyggende rådgiver kan vejlede, henvise og hjælpe på vej til en løsning.

For nærmere aftale træffes Nønne Thyme Falck telefonisk eller via AULA.

Pædagogisk vejleder

Anne Lillie
Mobil: 23 62 21 54

Uddannet lærer, psykiatrivejleder og inklusionsvejleder og ansat i det pædagogiske vejlederkorps i Tårnby Kommune. Tilknyttet Pilegårdsskolen i indeværende skoleår.
Anne Lillie er bl.a. en del af tilbuddet "Åben dør" - læs mere herom på AULA.