MENU
Aula_close Layer 1

Åben skole

Åben skole i Tårnby Kommune

Den åbne skole er en skole, som inddrager sin omverden. Det kan være lokalsamfundet, musikskolerne, erhvervslivet, idrætsforeningerne, det lokale Røde Kors, virksomheder eller bymuseet.

Undervisningsministeriet skriver at skolerne skal åbne sig overfor det omgivende samfund. Dette samarbejde skal bidrage til:

  • at eleverne lærer mere,

  • at eleverne får et større kendskab til samfund og foreningsliv.

Den åbne skole skal bidrage til variation i skoledagen og til at differentiere undervisningen, så den imødekommer og udfordrer den enkelte elevs faglige niveau.

I Tårnby Kommune har en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Kultur- og Fritidsafdelingen og foreningsområdet udarbejdet et visionspapir på, hvad området kan bidrage med og beskrevet muligheder for samarbejdet med kultur, fritids og foreningslivet.

Der er lavet en webplatform der kaldes "Skolen i virkeligheden". Denne platform kan inspirere og støtte skolens personale i planlægningen. I portalen findes der landsdækkende og regionale tilbud, og på siden for Tårnby Kommune kommer der flere og flere tilbud ind, der er knyttet vores nærområde. Mange udbud kender vi allerede - såvel gratis- som betalingstilbud. I Tårnby Kommune er der en redaktionsgruppe, som sikrer, at alle udbud har et pædagogisk sigte.

Skolernes venner er de enkelte skolers kontakter. Det kunne f.eks. være forældre, bedsteforældre eller andre som har noget at formidle dvs. gratis har lyst til at være med i undervisningen. Har du et spændende job du gerne vil fortælle om, eller har du en spændende historie, som er interessant for eleverne, kan du gå ind på denne portal og tilmelde dig.

Den åbne skole på Pilegårdsskolen

Alle skoler i Tårnby har i samarbejde med Kræftens bekæmpelse og støttet af Nordea-fonden fået opstregninger i skolegårdene og modtaget aktivitetstasker med det formål at fremme den fysiske aktivitet. Konceptet hedder Leg på streg.

8. x på Pilegårdsskolen har været med i et projekt for Red Barnet, hvor de opfordrede skolens klasser til frivilligt at være med til at samle penge ind til folk i nød.

I indskolingen får klasserne besøg af Tårnby Musikskole - Kulturzonen, som vil fortælle lidt om deres tilbud, der rummer en række undervisningsmuligheder indenfor instrumenter, sang, sammenspil, kor, rytmik, bands og orkestre.

I udskolingen har Ungdomsskolen været forbi med deres fine sæsonfolder og fortalt klasserne om deres mange gratis undervisningstilbud. Det er også Ungdomsskolen, der står for alle de obligatoriske valgfag i udskolingen på tværs af alle skolerne i kommunen.

Læsning fylder en del i alle elevers danskundervisning, og Pilegårdsskolen har ønsket at åbne op for en ekstra dimension ved at planlægge forfatterarrangementer for klasserne i udskolingen og mellemtrinnet. Vi har haft besøg af Jesper Wung-Sung og Josefine Ottesen, som begge er kendte forfatterskaber i nyere dansk børne- og ungdomslitteratur. Skolens forældreforening er med til at støtte økonomisk op om disse arrangementer.

Alle klasser tager løbende på ekskursioner for eksempel besøger de museer, Københavns byret, er politiker for en dag i Folketinget, Slagteriskolen, Amager forbrænding, Den blå planet, Koncerthuset, Operaen og meget meget mere. Naturskolen er ugentligt besøgt af flere klasser.

I efteråret var en klasse med i et kunstprojekt, hvor de i samarbejde med Peter Carlsen og Kastrupgårdsamlingen var med til at skabe "Amagerbilledet".

Dokumenter